0621/4407 761 info@epirus-mannheim.de
150. Pommes frites
€3,60
151. Butterreis
€3,20
(G)
154. Gemüse
€4,50
155. Kroketten
€3,60
(A1, C,G)
156. Bratkartoffeln
€3,80
157. Gemischter Salat oder Blattsalat
€4,00
(A1,C,F,G,I,J,2)
158. Portion Sauce
€3,00
(A1,C,F,G,I,J,1,4,11,14)